Jumlah Transaksi Perkhidmatan Atas Talian bagi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak bagi Tahun 2017

No. Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Borang Maklumbalas Atas Talian 2 2 1 0 0 1 2 4 7 3 5 27
2. Sistem e-Jadual Kes Buruh 3 7 5 8 70 - 2 2 2 - - - 99
3. Sistem e-Maklum Balas Kaunter 32 84 54 61 42 19 42 37 29 13 43 456
4. Sistem e-Course 50 48 45 47 70 37 70 60 75 104 67 673
Jumlah 1255

Jumlah Transaksi Perkhidmatan Atas Talian bagi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak bagi Tahun 2016

No. Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Borang Maklumbalas Atas Talian 4 2 5 7 24 16 10 16 6 9 10 7 116
2. Sistem e-Jadual Kes Buruh 15 4 41 9 32 2155 37 46 1 11 41 0 2392
3. Sistem e-Maklum Balas Kaunter 222 243 269 252 145 162 1 89 12 42 236 43 1716
4. Sistem e-Course 37 83 75 59 57 63 24 88 35 62 106 27 716
Jumlah 4940

 Tahun ini