Jumlah Transaksi Perkhidmatan Atas Talian bagi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak bagi Tahun 2017

No. Perkhidmatan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember Jumlah
1. Borang Maklumbalas Atas Talian 2 2 1 0 0 1 2 8
2. Sistem e-Jadual Kes Buruh 3 7 5 8 70 - 2 95
3. Sistem e-Maklum Balas Kaunter 32 84 54 61 42 19 39 331
4. Sistem e-Course 50 48 45 47 70 37 53 350
Jumlah 784

Jumlah Transaksi Perkhidmatan Atas Talian bagi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak bagi Tahun 2016

No. Perkhidmatan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember Jumlah
1. Borang Maklumbalas Atas Talian 4 2 5 7 24 16 10 16 6 9 10 7 116
2. Sistem e-Jadual Kes Buruh 15 4 41 9 32 2155 37 46 1 11 41 0 2392
3. Sistem e-Maklum Balas Kaunter 222 243 269 252 145 162 1 89 12 42 236 43 1716
4. Sistem e-Course 37 83 75 59 57 63 24 88 35 62 106 27 716
Jumlah 4940

 Tahun ini