Jumlah Transaksi Perkhidmatan Atas Talian bagi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak bagi Tahun 2017

No. Perkhidmatan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember Jumlah
1. Borang Maklumbalas Atas Talian 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2. Sistem e-Jadual Kes Buruh 3 7 5 - - - - - - - - - 15
3. Sistem e-Maklum Balas Kaunter 32 84 54 60 230
4. Sistem e-Course 50 48 45 39 182
Jumlah 432

 Tahun sebelumnya