Jumlah Transaksi Perkhidmatan Atas Talian bagi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak bagi Tahun 2017

No. Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Borang Maklumbalas Atas Talian 2 2 1 0 0 1 2 4 7 3 5 27
2. Sistem e-Jadual Kes Buruh 3 7 5 8 70 - 2 2 2 - - - 99
3. Sistem e-Maklum Balas Kaunter 32 84 54 61 42 19 42 37 29 13 43 456
4. Sistem e-Course 50 48 45 47 70 37 70 60 75 104 67 673
Jumlah 1255

 Tahun sebelumnya