Jumlah Transaksi Perkhidmatan Atas Talian bagi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak bagi Tahun 2017

No. Perkhidmatan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember Jumlah
1. Borang Maklumbalas Atas Talian 2 2 1 0 0 1 2 8
2. Sistem e-Jadual Kes Buruh 3 7 5 8 70 - 2 95
3. Sistem e-Maklum Balas Kaunter 32 84 54 61 42 19 39 331
4. Sistem e-Course 50 48 45 47 70 37 53 350
Jumlah 784

 Tahun sebelumnya